Bild 24. Avstickare till fyren. (2004-12-04)

En del av gruppen gjorde ar avstickare ut till fyren norr om Himmelsbergaskäret på Galten.

Fotograf: Morgan Johansson

Klicka här för större bild
Nr: 10251 Bild 24. Avstickare till fyren., foto: Morgan Johansson
Färdrapport:6729 - Fin chanstur på södra Galten
Bildnr:10251
Användning:Illustration
Riktning:Nordväst

Bildrättigheter tillhör respektive fotograf

Länkinformation

Bildposition:Var togs bilden?