Logga in på Skridskonätet

Efter (korrekt) inloggning kommer du tillbaka till den sida du kom ifrån eller försökte komma till. Användarnamn och lösenord erhålls genom respektive klubb/förening. Om du har en personlig inloggning, ange (hela) ditt medlemsnummer i rutan för användarnamn och ditt lösenord/PIN-kod i rutan för lösenord. Välj din klubb ur rullgardinsmenyn för inloggningstyp.

Om du har ett personligt användarnamn och lösenord anger du dessa i respektive ruta. Som användarnamn anger du ditt medlemsnummer i den klubb du tillhör och som lösenord anges den PINkod eller det lösenord som du fått från din klubb. Välj därefter din klubb i fältet Typ av inloggning. Om du saknar ett personligt användarnamn används klubbinloggning. Ange då de inloggningsuppgifter du fått från din klubb i fälten användarnamm och lösenord och välj därefter Klubbinloggning i fältet Typ av inloggning

Fyren på Selaön (2001-03-10)

Grupp 4 närmar sig fyren på Selaöns nordöstra sida som är riktad mot Grönsöfjärden.

Fotograf: Lars Schylberg

Klicka här för större bild
Nr: 297 Fyren på Selaön, foto: Lars Schylberg
Bildnr:297
Användning:Illustration
Riktning:Norr

Bildrättigheter tillhör respektive fotograf

Länkinformation