SSSK Barn på is

Årsboken 1998 Skidslädar Årsboken 1992 Segebadenpulkemodell Index Barn på is Webarkivet familjetur

Skridskoåkningen, naturupplevelserna och kamratskapet på isen kan fördjupas när man får barn. Upplevelserna färdlängden uppläggningen måste vara på barnens villkor oavsett hur stora eller hur små barnen är. Barn växer och därmed ändras förutsättningarna från månad till månad. 
När barnen är små kräver transportfrågan en del funderande och konstruerande. 
Inspireras gärna till egna lösningar av följande förslag.

Barnsidorna omfattar två årsboksartiklar från 1992 och 1998 om barn mellan 0 och 10 år på långfärdskridskoturer samt tre beskrivningar av olika barnslädar.

Den breda årsboksartikeln skriven av Anders Tysk 1992  behandlar hur man lägger upp familjeturer för att de skall passa barnen och en hel del  praktiska tips inklusive ett kortfattat förslag hur en Rimforspulka anpassas för skridskobruk.

Thure Björcks årsboksartikel från 1998 avser att stimulera till bygge av egna isfordon för barn.

Dag Lundén har bidragit med en rikt illustrerad beskrivning av en konstruktion av skridskomontering på Segebadenpulka. 
Thure Björck presenterar två konstruktioner dels liggvagnsinsats på skidmedar dels täckt barncykelkärra på skidmedar. Observera att dessa konstruktioner är exempel och att de inte kan betraktas som säkra för alla förhållanden. Var och en som ger sig ut med barn på isen får själv svara för säkerheten. Länka gärna till sidorna men innan materialet används i publikationer eller websidor skall ni skaffa vårt medgivande.

SSSK-medlemmar har en E-postlista för utlysande av familjeturer och diskussioner familjetur@sssk.se . Anmälan sker via anmälningssidan. Det finns ett webbarkiv med gamla inlägg. I arkivet finns bland annat en pågående diskussion av konstruktion av barnfordon.

Allmänna synpunkter:

Ett väl fungerande barnfordon på isen skall vara tystgående, skall flyta, får inte tippa vare sig i vak eller vid passage av ojämnheter ovanpå isen, och skall ge barnet/barnen lä och tillåta både utsikt när barnet kan sitta och vara bekvämt när barnet somnat. Det är önskvärt att fordonet även underlättar transporten av barnet och pinaler även på väg till från eller mellan isar.
Fjällpulkor är optimerade för att dras i snö och måste modifieras en del för isbruk.

Vi avråder från att ha barn i bärsele när man åker skridskor.
Blotta tanken på ett fall mot isen avskräcker, detta oavsett om barnet är utrustad med hjälm eller ej. Det rör sig i värsta fall om en fallhöjd på nästan 2 meter och då barnet inte alltid är tillräckligt fast förankrad i selen och selen på bäraren riskerar allt att kollidera tämligen okontrollerat mot isytan.
Hur gör man vid en plurrning med barnet i bärstol/bärsele?

Vanlig barnvagn fungerar rätt bra på säker is men flyter inte och tänk om föraren plurrar och barnvagnen fortsätter rulla framåt på allt tunnare is, 
hur bärgar man då barnet?

Krav

Rent generellt gäller att barn på is skall ha flytväst, och om det åker skridskor själv, eller sitter i en "cabrioletpulka", också hjälm.

Givetvis bör färden ske på relativt "säkra" isar och med full säkerhetsutrustning och med sällskap. Tänk på att även om barntransportmedlet flyter vid en plurrning så blir det problem att "få upp" den igen på isen efter en plurrning. Det finns många delar som kan fastna under iskanten. Sällskap är därför mycket viktigt. Barnen bör normalt ha fullständigt ombyte med vilket lämpligen placeras i släden eller pulkan för att inte ytterligare handikappa dragdjuret (föräldern).

Åk och dragtips

Om man har en konstruktion som inte är så kursstabil kan svängandet och sladdandet från sida till sida minskas med en längre lina och/eller med elastisk dämpning. Vid färd på trängre vatten eller där det är mycket folk bör linan kortas och gärna hållas i handen så att man snabbt kan svänga undan respektive bromsa ekipaget. Tänk på att det är en avsevärd rörelseenergi i pulkan/släden och att den kan komma och ramma skridskoåkare som stannat eller åker långsammare. Vid färd i grupp är det bäst att hålla sig bland de sista för att undvika kollisionstillbud.

Satsa på långa raster gärna tillsammans med ett par andra barnfamiljer för att få barnen att längta till nästa gång. Ofta somnar barnen i släden / pulkan och då kan man naturligtvis åka lite längre. När barnet är vaket och är stor nog att sitta upp är det roligare att se framåt än bakåt.

Synpunkter och kommentarer

Inom området barn och is mottages tacksamt av:

Dag Lundén  och Thure Björck