Regler för användning av SSSK:s epostlistor

Läs hela denna sida innan du anmäler dig till eller skickar meddelanden till SSSK:s epostlistor!

När du använder SSSK:s epostlistor och de av Skridskonätets listor som sköts av SSSK:s funktionärer, förbinder du dig att följa nedanstående regler. Brott mot dessa regler medför att du tas bort från alla listor du är anmäld på och i vissa fall spärras mot anmälning till listorna.

Anmälan till listor

När du anmäler dig till en eller flera listor, förbinder du dig att följa och accepterar följande.

Skicka meddelande till listor

När du skickar ett meddelande till en epostlista förbinder du dig att följa och accepterar följande.

Alla listor har ett storleksfilter som förhindrar att alltför stora brev sprids. Den tillåtna storleken varierar från lista till lista. Vidare finns det filter som hindrar vissa andra, felaktiga meddelanden.

Den intresserade kan läsa Netiquette Guidelines (RFC 1855) som är generella rekommendationer för hur man bör uppträda på nätet.