Luleå, Sanngrönnleden, isränna bryts 16 mars 2017


Sjöfartsverket i Luleå meddelar:

 

ALLMÄNHETEN VARNAS!

Någon gång under perioden torsdag 16 mars på förmiddagen till fredag 17 mars på eftermiddagen kommer isränna att brytas genom Sandgrönnleden, dvs. den södra farleden till Luleå.
Sjöfartsverket vill därför varna allmänheten och be dem iakta försiktighet om de vistas på isarna i yttre skärgården.


Anders Dahl
Lotsområdeschef/Isbrytarombud Bottenviken

 


Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka