Isränna har brutits


Från:                               Eastcoastpilot

Till:                                  trafiken.sth@sverigesradio.se

Ämne:                             Varning - brytande av isränna

 

Följande varning önskas utsänd i radio.

 

Sjöfartsverket meddelar:

 

Isränna har brutits i farleden: Träsköfjärden till ön Låren

 

Datum: 2019-02-14

 

Tid: 10.00

 

Allmänheten varnas

 

 

Lotsplanering
East Coast Pilot
0771-630 645

E-post_kompassros

Sjöfartsverket behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och Dataskyddslagen.

Läs mer på
http://www.sjofartsverket.se/gdpr

PNG image


Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka