SSSK - Iskunskapskursen

 iskurs.gif (10484 bytes)

Iskunskapskurs för dig som vill lära dig mer om is och säkerhet

iskurs.gif (10484 bytes)

Iskunskapskursen arrangeras normalt under januari månad med fyra teorikvällar och tre utflykter. Kursprogrammet finner du här.

Bilder från föreläsningarna:
 
Mer om islära:
 
Övrigt:

Komplett information kommer i ISBITENS vårnummer där även rutin för anmälan finns. OBS! Ingen anmälan kan göras innan ISBITEN publicerats

Anmälan till iskunskapskursen 2020-2021 kan göras from 1 maj 2020.

Frågor om Iskunskapskursen och om anmälningar till densamma besvaras av kursledningen.