Isordbok

Ord och termer relaterade till is och skridskoåkning

Våris

1.porös is med dålig bärighet, kan försämras mycket snabbt av solen 2.ibland om nyis i skärgården på våren

Alla isord med bilder

Skriv in det isord Du söker:

Sök genom att ange kategori:

Sök isord via begynnelsebokstav:

Sök genom att ange källa:

Alla isord Tio senaste ändringarna eller tilläggen
Alla källreferenser Om isordboken