Isordbok

Ord och termer relaterade till is och skridskoåkning

Kärnis

Bildas ur rent vatten. Fryser från istäcket undersida. Är genomskinlig

Alla isord med bilder

Skriv in det isord Du söker:

Sök genom att ange kategori:

Sök isord via begynnelsebokstav:

Sök genom att ange källa:

Alla isord Tio senaste ändringarna eller tilläggen
Alla källreferenser Om isordboken