Isordbok

Ord och termer relaterade till is och skridskokning

landkalle/strandkalle

Landkalle/strandkalle

Slt, kbar is utmed eller p klippor eller strnder

Alla isord med bilder

Skriv in det isord Du sker:

Sk genom att ange kategori:

Sk isord via begynnelsebokstav:

Sk genom att ange klla:

Alla isord Tio senaste ndringarna eller tillggen
Alla kllreferenser Om isordboken