Isordbok

Ord och termer relaterade till is och skridskoåkning

vindbrunn

Vindbrunn

öppet område på i övrigt islagd sjö eller fjärd. Kan ha bildats av vinden.

Alla isord med bilder

Skriv in det isord Du söker:

Sök genom att ange kategori:

Sök isord via begynnelsebokstav:

Sök genom att ange källa:

Alla isord Tio senaste ändringarna eller tilläggen
Alla källreferenser Om isordboken