Om isordboken

Den första versionen av isordboken innehöll 600 ord och presenterades på SSSK's hemsidor i december 1999. Sedan dess har ordboken vuxit och innehåller nu (januari -08) mer än dubbelt så många ord. Årsböcker, Isnytt, Isbiten och muntlig tradition inom SSSK utgör källa till många av orden liksom skridskolitteratur, hembygdsböcker, skönlitteratur, andra klubbars web-sidor och radio- och TV-program. Via "Sök genom att ange källa" kan Du se vilka ord som går att hänföra till respektive källa. Sedan publiceringen på webben är det många enskilda personer som bidragit med såväl dialektala som egna påfunna, mer eller mindre fantasifulla ord.

De ord som införs har någon sorts relevans till skridskoåkning. De kan t.ex. beskriva ytan, bärigheten eller upplevelsen av isen i samband med skridskoåkning. Eftersom det går att sortera orden i olika kategorier kan man om man vill välja enbart de kategorier man är intresserad av.

Har Du synpunkter på innehållet eller vill bidra med nya ord är Du välkommen att höra av Dig till Karin Hedén på adressen ordbok@sssk.se.

Några söktips

I rutan för "Fri sökning" går det bra att skriva delar av ord. Om Du t.ex. önskar få information om varifrån ordet landkalle kommer kan det löna sig att bara skriva in "kall" i sökrutan. Pröva med att skriva in "stöp" eller "kärn"!

Om Du vill se fler bilder på ett isfenomen kan Du hitta sådana om Du klickar på sökrutan under bilden och därefter skriver in aktuellt begrepp i rutan "Ange sökord".

Mycket nöje!

Karin Hedén

Isordboken innehåller för närvarande 1391ord.

Ordboken uppdaterades senast 2023-01-15 av Karin Hedén