Säkerhetsutrustning

Säkerhet a och o på våra utfärder

All skridskoåkning på naturis är förenad med risker och varje åkare har ett personligt ansvar för sitt uppträdande och sin utrustning. Viss utrustning under en utfärd i SSSK:s regi är dock obligatorisk.  Saknar du den obligatoriska utrustningen får du inte delta i Klubbens utfärder. Ledare har rätt att avvisa ofullständigt utrustad medlem.

Tjänstgörande ledare har rätt att godkänna alternativa lösningar under förutsättning att de kan bedömas ge minst lika god säkerhet som den obligatoriska utrustningen.

Varför kräver vi denna utrustning? Ryggsäcken är din flytväst. För att fungera som sådan måste den vara försedd med midjerem och grenrem eller benslingor, som håller ryggsäcken på plats om du hamnar i vattnet så att den inte åker upp och riskerar trycka ner ditt huvud under vattnet. Barn rekommenderas bära flytväst istället för ryggsäck. I ryggsäcken ska finnas ett fullständigt ombyte, utom skor, i vattentät packning samt plastpåsar för att hålla fötterna torra.

Vi rekommenderar även diskhandskar för att vrida ur blöta kläder, sittdyna att stå på under ombytet och en liten handduk.

Räddningslinan är viktig för att underlätta uppstigning ur vak. Den ska förvaras så att du kan nå den och kasta den utan att ta av ryggsäcken. Räddningslinans ände ska vara fastsatt i midjeremmen/grenbandet eller i en bröstsele med ett förlängningsband, så att du kan bli uppdragen med din egen lina utan att hålla i den. På förlängningsbandet ska det i axelhöjd sitta en karbinhake, godkänd för klättring, för att kunna koppla fast en tillkastad lina i.

Ispiken används för att bedöma isens bärighet, men är också till hjälp vid passage av råkar och ojämn is. Den ska vara så utförd att du med ett hugg kan slå igenom minst fem centimeter tjock is. Isdubbarna ska sitta högt och vara lätta att ta fram med handskarna på. Visselpipan hörs längre än rop. Visselpipan fästs lämpligen i isdubbarna. Säkerhetsgruppen, SSSK 

Illustration av Johan EkströmKabinhake och räddarens lina

Om du i vaken får en lina kastad till dig, koppla
då din karbinhake direkt runt linan. Det är lättare än att försöka koppla
karbinhaken i öglan i linans ände. Påsen fungerar som stopp vid drag.

Illustrationer av Johan Ekström

 

Kabinhakens infästningKabinhakens infästng

 

Ovan är två exempel på hur räddningslinan och karbinhaken är fästa till kroppen med förlängningsband, midjebälte och grenrem. Du ska kunna bli uppdragen antingen med din egen lina som du kastar, eller med en tillkastad lina som du fäster i karbinhaken. 

Obligatorisk utrustning på SSSK:s utfärder 

 • Flythjälp i form av ryggsäck med midjebälte och grenrem eller benslingor.

 • Fullständigt ombyte, utom skor, i vattentät packning. Plastpåsar för att hålla fötterna torra i blöta skor.

 • Räddningslina som kan nås och kastas utan att du tar av dig ryggsäcken. Räddningslinan ska med ett förlängningsband vara fäst i ryggsäckens midjebälte eller i en bröstsele. På förlängningsbandet ska det finnas en karbinhake, godkänd för klättring, fäst i axelhöjd.

 • Dubbelpik eller enkelpik och extrastav.

 • Isdubbar.

 • Visselpipa 


SSSK rekommenderar:

 • Hjälm, armbågsskydd och knäskydd.

 • Mobiltelefon i vattentät förvaring och med fulladdat batteri.

 • Grundläggande sjukvårdsutrustning med sårförband, kompresser, skavsårstejp och gärna smärtstillande tabletter.

 • Verktyg och reservdelar för din egen utrustning.

 • GPS och karta.

 • Kontokort eller kontanter för oförutsedda utgifter.

 

Ändrad 2017-02-02