Historik

Stockholms Skridskoseglarklubb bildades 1901 av ett tjugotal entusiaster, däribland prins Wilhelm, "stående på blankan ban efter ändad kappsegling".

Redan under första verksamhetsåret hade klubben 158 aktiva medlemmar, varav 12 damer. Därtill kom 108 passiva medlemmar.

Därefter följde en lång period av relativt måttlig men stadig tillväxt. Men i början av 1960-talet hände något: Femdagarsveckan infördes. Den extra ledighetsdagen startade en expansion, som accelererade under 1970-talet. Under 1990-talet tog en ny snabb expansion fart, troligen påverkad av kalla, snöfattiga vintrar i vårt åkområde och ett ökat intresse för friluftsliv. Naturligtvis har medlemsantalet under alla klubbens år tillfälligt påverkats av väderförhållanden. 

Utfärderna företogs ända fram till mitten av 1920-talet huvudsakligen som segelturer. Eftersom segling på icke rekognoserade isar var ganska riskfylld övergick medlemmarna alltmer till att färdas för egen kraft i ledarledda grupper. Efter 1937 finns få anteckningar om organiserade utfärder med segel. Klubbens seglare ägnade sig då och i fortsättningen mest åt träning och med stor framgång åt tävling - på rekognoserade isytor. Tursegling har dock fått en liten renässans det senaste decenniet. Seglingssektionen får anses som ledande i Sverige med rader av SM- och DM-tecken. De senaste åren har antalet medlemmar i SSSK legat runt 10 000.

Mål och organisation

Klubbens ändamål enligt stadgarna är att bereda medlemmarna tillfälle att utöva skridskosegling och långfärdsåkning på skridsko samt att verka för dessa intressens spridande. Vi åstadkommer detta genom att:

  • hjälpa medlemmarna hitta de bästa isarna
  • organisera ledarledda turer
  • skapa tillfällen till träning och tävling i skridskosegling

Klubben har årsmöte i november och vårmöte i mars. Verksamhetsåret går från 1 januari till 31 december. Årsmötet väljer en styrelse, som sköter verksamheten i enlighet med stadgarna och hanterar eventuella motioner. Flera hundra medlemmar arbetar aktivt inom olika delar av klubbens verksamhet, som ledare, kökarlar, styrelseledamöter, revisorer, med IT, vår webb, med trycksaker, arrangemang och klubblokal för att nämna några av alla funktionärer. Alla arbetar ideellt, men vissa tjänster köps från specialiserade företag. 

SSSK är en öppen, ideell och därför skattebefriad förening, med alla de fördelar detta innebär.

Ändrad 2016-01-21