Medlemsavgift

Ordinarie medlem: 260 kr, inträdesavgift 500 kr.


Familjemedlem (samma adress) och ungdom t o m 25 år: 130 kr, ingen inträdesavgift.

Ständigt medlemskap: 7.800 kr. Den som betalat 15 årsavgifter som fullt betalande medlem kan bli ständig medlem för 3.900 kr.

Avgifterna fastställs på årsmötet. På avin med medlemsavgift framgår din kod för inloggning på sssk.se. 

Vilande medlemsskap tillämpas inte.

För medlemsavgiften får du bland annat SSSKs klubbtidning Isbiten med fyra nummer per år, där årsboken är nummer 4. Isbiten innehåller aktuell information. Årsboken sammanfattar det gångna verksamhetsåret inklusive verksamhetsberättelse, årsredovisning och medlemsmatrikel. SSSK finns även på Facebook. Den information som visas där är öppen för allmänheten.

Ändrad 2017-01-18