Välkommentur - Allt om hur det funkar!

Här hittar du obligatorisk information för den som vill åka på en välkommentur för blivande medlemmar i vinter.

Vill du bli medlem och är nyfiken på välkommenprogrammet för blivande medlemmar som helhet? Läs först den övergripande informationen om välkommenprogrammet. Du hittar den i rutan "Bli medlem i SSSK!" på sssk.se (oinloggat läge). I denna notis hittar du sedan mer detaljerad information om välkommenturerna, en programmets två delar.

 

DEL 1: SVAR PÅ DE 3 VANLIGASTE FRÅGORNA OM VÄLKOMMENTUREN

1. Jag har fått förhinder på mitt bokade turdatum. Hur ombokar/avbokar jag?
Om du får förhinder eller vill byta datum boka då först av dig från den välkommentur du är anmäld till. Du avbokar dig i bokningssystemet (www.bokamera.se/SSSK) under "Mina bokningar", där du loggar in med din mejladress och det lösenord du fick vid bokningen. Har du glömt lösenordet kan du på samma sida begära ett nytt. Om du gjorde din bokning utan att skapa ett konto och därmed aldrig har fått något lösenord gäller samma sak: begär ett nytt lösenord och använd sedan detta för att logga in och ändra i din bokning. Maila inte till valkommen@sssk.se: bara du själv kan ändra i din bokning. Tack för att du inte dubbelbokar dig och för att du kommer ihåg att boka av om du skulle få förhinder: då kan andra åksugna få en chans istället.

Om vi åker med abonnerad buss till isen måste du avboka dig senast 21:00 för att inte bli ersättningsskyldig för bussavgiften (vars storlek varierar beroende på vart vi åker). Detta eftersom vi beställer det antal bussar vi behöver baserat på antalet anmälda deltagare 21:30.

2a. Välkommenturen jag vill åka på syns inte på bokningssidan, är den fullbokad?
Ja, om en viss tur inte syns på bokningssidan (www.bokamera.se/sssk) så är den för tillfället fullbokad. Så fort en avbokning görs dyker dock den platsen automatiskt upp som bokningsbar igen, och turen syns åter på bokningssidan. Vill du verkligen åka på ett visst datum kommer du att kunna få tag i en sådan avbokad plats genom att bevaka bokningssajten lite löpande dagarna före ditt önskade turdatum. De flesta avbokningarna kommer nämligen tätt inpå själva turdatumet.

2b. Välkommenturen jag vill åka på är fullbokad. Kan ni öka antalet platser?
Nej tyvärr kan vi inte det. När vi sätter antalet deltagare anpassar vi det efter antalet tillgängliga ledare och tar dessutom höjd för att "no shows" förekommer - personer som är bokade men inte dyker upp. Därför kan vi inte stretcha antalet deltagare utöver det maxantal som är angett.

2b. Välkommenturen jag vill åka på är fullbokad. Kan jag sätta upp mig på en kölista?
Tyvärr har vi inte tekniska möjligheter att hålla kölistor. Men ge inte upp: platser avbokas löpande och dyker då omedelbart upp som bokningsbara igen. Genom att hålla lite koll på sssk.se brukar det inte vara något problem att få tag i en sådan plats. Förra säsongen var ingen enda tur fullbokad kvällen före tur. Det fanns alltid bokningsbara platser.

3. Jag har tappat bort mitt intyg från välkommenkvällen. Vad gör jag?
Maila lars.andre@sssk.se och be om ett nytt intyg. Du behöver inte gå om välkommenkvällen.

 

DEL 2: SVAR PÅ ÖVRIGA FRÅGOR OM VÄLKOMMENTUREN

1. Vad är en välkommentur? Är en välkommentur detsamma som en nybörjartur?
Välkommenturen är den andra och sista delen i välkommenprogrammet för blivande medlemmar. Det betyder att du ska ha genomfört den första delen, välkommenkvällen, före turen (se separat notis om välkommenkvällarna). Under välkommenturen praktiserar vi de kunskaper om is, utrustning och säkerhet som gås igenom på välkommenkvällen. Att ha genomfört välkommenkvällen och -turen är ett krav för att bli medlem i SSSK.

Våra nybörjarturer vänder sig till dem som är nybörjare på skridsko och är sugna på att få uppleva vad det innebär att åka skridskor på naturis. Vår förhoppnig är att en del av dem som åker på nybörjarturerna med tiden ska välja att söka sig till välkommenprogrammet och välkommenturerna. En nybörjartur och en välkommentur är alltså inte samma sak och deltagande på en nybörjartur kan inte ersätta deltagande på en välkommentur när du ansöker om medlemskap.

2. När är det välkommentur och hur anmäler jag mig?
Säsongen 2016/2017 planerar vi för totalt sex dagar med välkommentur. Fyra i januari, två i februari, alltid på en söndag och alltid i anslutning till en välkommenkväll veckan före. Datumen är:
- 8 januari, 15 januari, 22 januari och 29 januari
- 5 februari, 12 februari och 19 februari
Du anmäler dig till en välkommentur på bokningssidan för välkommenkvällar och välkommenturer (www.bokamera.se/sssk). Till säsongens planerade välkommenkvällar kan du anmäla dig redan nu. Till välkommenturerna öppnar vi upp anmälan månad för månad för att vara hyffsat säkra på att det finns isar att åka på samt för att minimera strul i samband med på/av/ombokningar. Antalet platser på välkommenturerna styrs av antalet tillgängliga ledare och kökarlar (10-15 deltagare/ledare och kökarl) och kan variera mellan de olika datumen; ibland finns det 10 ledare och ibland 5.

3. Var körs välkommenturen?
Välkommenturen körs alltid på den för dagen bästa isen, precis som Klubbens ordinarie turer. Finns inget annat att tillgå kör vi också på plogad bana. Vilken is som för dagen är bäst påverkas starkt av väder och vind dagarna före en planerad tur; bra utsikter kan på kort tid (några timmar!) bytas till dåliga och tvärtom. Därför bestämmer vi först kvällen före turen var vi ska åka.

4. När och var får jag den detaljerade information om turen jag är anmäld till?
Mellan 18:00-20:00 kvällen före turen får du en mail med ett definitivt besked om att turen blir av samt detaljerad information om turen: åkområde, samlingstid och -plats och transportmedel. Det är viktigt att den e-post du fyller i när du anmäler dig är korrekt; är den felaktig får du ingen information om turen. Tips: kontrollera din e-post här och nu. Kvällen före välkommentur hör 5-10% av deltagarna av sig och är irriterade över att vi inte skickat ut någon turinformation till dem. I de flesta fall är orsaken en felaktigt angiven e-post. Vanligaste felen? @hotmail.con, @gnail.com samt felstavade för- och efternamn. Eftersom vi aldrig bestämmer förrän kvällen före turen var vi ska åka, är det inte heller möjligt att få besked om valt åkområde tidigare än i mailet med turinformationen som alltså kommer 18:00-20:00 kvällen före tur.

5. Vad gör jag om jag inte får någon turinformation kvällen före tur?
Om du är anmäld till en tur, har en korrekt angiven e-post och 20.00 kvällen före ännu inte fått någon mail, kolla i din skräppostfolder. Det händer då och då att mail fastnar i spamfilter och dylikt. Om du inte hittar något där, maila charlotte.laike@sssk.se och fråga efter informationen. Vänta inte till sent på kvällen med att kolla om du fått informationen: efter 21:30-snåret kan vi inte garantera att vi har koll på mailen.

6. När börjar och slutar en välkommentur?
Om det finns åkbar is i Stockholmsområdet börjar en välkommentur någon gång 09:00-10:00 och slutar någon gång 14:00-16:00. Om det inte finns åkbar is i Stockholmsområdet åker vi med abonnerad buss till närmaste väl åkbara is som vi kan ta oss till över dagen. Då blir avfärden tidigarelagd - oftast till 08.00 - och hemkomsten senare - oftast kring 17.00.

7. Hur lång är en välkommentur och i vilket tempo går den?
Som huvudregel kör vi välkommenturerna i grupp 4-5-tempo. Det är de lägsta tempona som Klubben anordnar turer i och de tempo du behöver klara för att bli medlem. Då vi har flera ledare och grupper på en välkommentur har vi ibland också möjlighet att köra någon grupp i ett högre tempo. En välkommentur i grupp 5-tempo är i genomsnitt 20-25 km lång men spannet varierar ganska mycket: är det risiga förhållanden kan en välkommentur vara så kort som 10-15 km och är det fina förhållanden kan den vara så lång som 40-45 km. Isens beskaffenhet, vindens riktning och styrka samt gruppens åkstyrka har helt enkelt stor påverkan på hur många km det står på GPSen vid dagens slut. En välkommentur skiljer sig i detta avseende inte från en ordinarie tur med SSSK.

8. Vad ska jag ha med mig till en välkommentur?
- Komplett säkerhetsutrustning (information om vad det innebär får du på välkommenkvällen)
- Intyget du får på välkommenkvällen som "biljett" till välkommenturen, lämna detta till ledaren för din grupp
- Matsäck för två kortare raster
- Förstärkningsplagg så du inte riskerar att frysa: under turen står vi med jämna mellanrum stilla på isen då olika moment gås igenom

Kolla en extra gång att du har komplett utrustning med dig till turen. Vi har ingen extrautrustning att låna ut vid isen och det är trist att behöva vända om. 

9. Vad händer om jag måste avbryta välkommenturen?
Vi försöker alltid lägga välkommenturerna på isar där det ska vara enkelt att avbryta turen om man känner att man för dagen inte riktigt mäktar med. Det är bara att anmäla sig till en ny tur och komma tillbaka. Om du fullföljer turen men inte riktigt har tillräcklig åkstyrka (turens ledare kommer att tala med dig om detta), är du varmt välkommen till vår prova-på verksamhet på Östermalms IP (se separat notis om denna på sssk.se). Här kan du få tekniktips och åkinstruktioner av ledare i SSSK. Om du i övrigt har fullföljt välkommenturen kan dessa ledare, efter den träning som du behöver, ge dig "grönt ljus" att du är uppe i tillräcklig åkstyrka och kan ansöka om medlemsskap. Du behöver alltså inte genomföra välkommenturen igen.

När vi färdas med abonnerad buss till isar utanför Stockholmsområdet har du som deltagare inte samma möjligheter att enkelt avbryta turen om du så önskar/måste. Det är oftast ganska krångligt, kanske inte ens möjligt, att på egen hand ta sig tillbaka till Stockholm. Om du tvingas avbryta turen är det oftast enklast att på något sätt ta sig till den abonnerade bussen och sedan invänta övriga grupper där.

10. Hur blir jag medlem efter välkommenturen?
Efter turen går du in på sssk.se/registrering där du registrerar ditt medlemsskap, intygar när du deltagit på välkommenkväll och välkommentur, läser igenom SSSK:s medlemskontrakt och bekräftar att du avser följa detta samt betalar din medlems- och inträdesvgift. Dina uppgifter skickas direkt till Föreningshuset (hjälper SSSK med all medlemsadministration) som skickar dina personliga inloggningsuppgifter och välkomstpaketet tillbaka till dig. Betala inte in pengar på SSSK:s PG/BG. Notera att du själv måste registrera och betala ditt medlemsskap - du blir inte medlem per automatik efter välkommenturen.

11. När kommer mitt välkomstpaket och mina inloggningsdetaljer till sssk.se?
Föreningshuset gör utskick på tisdagar och torsdagar under säsong. Om du betalar medlemsavgiften på söndag kväll efter välkommenturen bör du få välkomstpaket och inloggningsdetaljer på onsdag, i senaste fall på fredag, dvs i tid för att kunna delta på klubbturerna efterföljande helg. Vid säsongens början och slut är ledtiderna längre.

12. Säsongen har passerat halvtid/börjar dra mot sitt slut, måste jag ändå betala hela medlemsavgiften för innevarande säsong?
För att du som nybliven medlem ska få ut så mycket som möjligt av ditt medlemskap ligger välkommenprogrammet tidigt på säsongen med tyngdpunkt i januari. Du som är åksugen och ute tidigt på säsongen kan vara medlem i SSSK redan före julhelgen är slut! Oavsett vid vilken tidpunkt under säsongen som du väljer att gå med i SSSK erlägger du hela den årliga medlemsavgiften om 260 kronor. För dig som tycker att återstoden av säsongen blir för kort går det naturligtvis bra att vänta med att bli medlem till efterföljande höst/vinter. Glöm då inte bort att säsongen startar redan i oktober med härliga turer till Jämtland och norra Dalarna!

15. Kan jag delta i en välkommentur denna säsong även om jag deltog i välkommenkvällen förra säsongen (eller ännu tidigare)? Vad händer om jag inte hinner genomföra välkommenturen före säsongen tar slut?
Du behöver inte genomföra välkommenkväll och välkommentur samma säsong. Du som deltog på en välkommenkväll förra säsongen är varmt välkommen till välkommentur innevarande säsong. Samma gäller för dig som deltar i en välkommenkväll innevarande säsong men inte har möjlighet att genomföra välkommenturen före säsongen tar slut: du är varmt välkommen att genomföra välkommenturen nästa säsong istället. Det är då extra viktigt att du sparar det intyg du fick med dig från välkommenkvällen som biljett till turen och intyg på att du har de kunskaper som förmedlas på kvällen.

Varmt välkomna till välkommenturerna!

Ändrad 2017-02-26