Isordbok

Ord och termer relaterade till is och skridskoåkning

Råk

Bred spricka mellan två isområden. Bildas när isen glider isär. Se även släppråk. Jmf vråk.

Alla isord med bilder

Skriv in det isord Du söker:

Sök genom att ange kategori:

Sök isord via begynnelsebokstav:

Sök genom att ange källa:

Alla isord Tio senaste ändringarna eller tilläggen
Alla källreferenser Om isordboken