SSSK Skadesidor

 

Innehållsförteckning:

 1. Kompendium vid SSSKs iskunskapskurs:
  "Olycksfall på isen, nedkylning, plurrning, förebyggande åtgärder. "
 2. Stor skadeartikel återgiven från SSSKs årsskrift 1977.
  Författare:Ejnar Eriksson, Bertil Löfström, Lars Räf och Tönu Saartok.
  "
  Skador av långfärdsåkning på skridskor."
 3. Länkar till färdrapporter från turer med skador eller andra lärorika incidenter.
 4. Fingerade skade- eller sjukdomsfall på isen. Presentation och förslag till behandling.
 5. Kompendium av Lars Thulin
  Långfärd på is - Kirurgiska och medicinska aspekter

Långfärdsskridsko uppfattas med rätta som en relativt säker sysselsättning. Med kännedom om när skador har tendens att inträffa och med viss fantasi bör hursomhelst många skador kunna undvikas.

När skadan eller sjukdomsfallet har inträffat kan vintermiljön och avståndet till civilisation komplicera behandling och transport till sjukvård. Det är därför önskvärt med vissa basala kunskaper hos åkare och ledare. Dessa sidor är ett försök att sprida sådan kunskap.

Har du själv erfarenhet av en skada eller sjukdomsfall vid långfärdsskridskoåkning där du vill dela med dig av erfarenheterna till oss andra?
Skriv i så fall en färdrapport och skicka denna eller länken till den till thure.bjorck@sssk.se

Övrig relevant litteratur:

Isboken utgiven av Friluftsfrämjandet-Utebolaget 1997 (3:e kraftigt reviderade upplagan, ISBN 91-971862-3-6).
Redaktörer Lars-Håkan Lindqvist och Anders Tysk. Tillgänglig bland annat via Friluftsfrämjandet.

Långfärdsskridskoåkning på skridsko. Wahlströms förlag (ISBN 91-32-32633-5) 4:e reviderade upplagan hösten 2001.

Skydd för att minska skadeeffekterna av fall:

Långfärdsskridskosporten är sannolikt ännu för liten för att man genom jämförande undersökningar inom rimlig tid skall kunna ta reda på vilka skydd som signifikant minskar allvarliga skador. Det börjar dock inflyta många intressanta vetenskapliga rapporter från rullskridskoporten (Inlines etc) Effekten av dessa skydd bör vara liknande inom långfärdsskridsko men det är eventuellt marigt att åka med t ex handledsskydd då detta torde försvåra pikning och stakning. Jag har för avsikt att följa den vetenskapliga rapporteringen från inlineskador och skydd se punkt 3 i innehållsförteckningen ovan.

Dessa sidor senast uppdaterade i januari 2003. Jag tar tacksamt emot alla synpunkter och förslag till förbättringar.

Thure Björck tfn 08/659 26 48 FAX 08-600 36 45 E-post thure.bjorck@sssk.se